WOLONTARIAT

Wolontariat podczas II’ go Mityngu Triathlonowego „Nowe Warpno 2018” to szansa na zdobycie cennego doświadczenia, okazja do nawiązania nowych znajomości, poznania „od kuchni” organizacji wydarzenia sportowego. Wolontariat to przede wszystkim gwarancja wyjątkowych emocji i niezapomnianych przeżyć oraz wielki dar, jakim jest chęć pomagania!

Naszym wolontariuszom proponujemy pakiet następujących świadczeń:

  • szkolenie z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej,
  •  szkolenia funkcyjne w zakresie praktycznej i konkretnej wiedzy związanej z obszarem działania i pełnionej funkcji,
  • ubezpieczenie NNW w czasie wykonywania pracy,
  • okolicznościową koszulkę,
  • posiłek regeneracyjny po zakończonej pracy w dniach 3-5 sierpnia 2017r.,
  • certyfikat.

Aby zostać Wolontariuszem podczas II’ go Mityngu Triathlonowego „Nowe Warpno 2018”, należy dostarczyć oryginał wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego do Koordynatora Wolontariatu.

Formularz Rejestracyjny(.PDF)
Przyjęcie formularza nie oznacza automatycznego zakwalifikowania kandydata na wolontariusza. W przypadku osób niepełnoletnich do formularza musi być dołączona zgoda rodziców.
Zgoda Rodzica/Opiekuna(.PDF)
Kontakt z Koordynatorem Wolontariatu w sprawie zgłoszeń w zakładce KONTAKT